Detta händer i huset (september 2019)

Föreningen har genomfört en OVK ( Obligatorisk ventilationskontroll ) som godkändes i maj 2019. Just nu tar föreningen tar in offerter (med hjälp av teknisk konsult) för renovering av fasad, fönster och tak mot Strindbergsgatan. Renoveringen planeras ske 2020. Föreningen genomför en undersökning angående TV-användning i huset. Mer information finns på på anslagstavlan i entrén. […]

Föreningsstämma 2019

Onsdag den 22 maj kl.18.30 är det dags för Brf Madam Flods ordinarie föreningsstämma 2019. Vi möts på Hotel Clarion Tapto (Jungfrugatan 57), föreningen bjuder på fika. Kallelse Årsredovisning Inkomna motioner Information om dagordning har även lämnats till respektive lägenhetsinnehavare, samt i hissen och entrén.   Varmt välkomna!

Cykelrensning

En gemensam cykelrensning för kvarteret Paraden är inplanerad tisdag den 14:e maj. Cykelskjul på gården samt cykelrum kommer då att rensas från cyklar som inte är uppmärkta med Cykelåtervinnings gula taggar. Dessa finns i en korg innanför gallergrinden.   Ytterligare information om detta finns att läsa på anslagstavlan i entrén samt i hissen.

Extra Föreningsstämma

Medlemmarna i Brf Madam Flod kallas härmed till extra föreningsstämma. Tid: Onsdag den 10 oktober 2018 kl 19.00 Plats: Klang Market Fältöversten Dagordning: 1. Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordföranden vid stämman 3. Anmälan om ordförandens val av sekreterare 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två personer […]

Gårdsamverkan

Vår innegård sköts i samverkan med de andra fastighetsägarna genom ett servitutsavtal. Detta innebär bland annat att vi gemensamt delar ansvar för att det är fint på innergården samt kostnad för trädgårdsskötsel. I samband med gårdsmöte under våren beslutades om ett roterade system för kvarterets fastighetsägare att fungera som syssloman (d.v.s. ansvarig för gården en […]

Info från ordinarie föreningsstämma 8 maj

Den 8 maj hade vi årstämma i föreningen. Totalt 8 lägenheter var representerade. Vi gick igenom årsredovisning, som snart också kommer finnas på hemsidan, samt det som skett i fastigheten under året. I samband med stämman så föreslog även styrelsen en uppdatering av och tillägg till våra stadgar (läs mer). För att ändra dessa krävs […]

Vårstädning 2018

Tisdagen den 22 maj kl.18.00 är det dags för städning av innegård och vind. Ni som har privata ägodelar i det gemensamma vindsområdet ombes avlägsna dessa inför städningen. Varmt välkomna!

Markis och balkongskydd

För att behålla ett enhetligt utseende i huset har styrelsen beslutat om vissa riktlinjer vad gäller markiser och balkongskydd mot innergården: – Markiser får endast sättas upp på våningsplan 5. – Färgen ska matcha befintlig markis på plan 5 (Granit Melerad från Skånska Byggvaror) – Färg på balkongskydd ska matcha färg på markiser, dvs. ljust […]

Grovsoprum – öppettider

I samband med våra städdagar öppnar vi grovsoprummet i källaren. Städdagar anordnas två gånger om året, då går det bra att samla ihop annat skräp och passa på att slänga. Det är inte tillåtet att ställa skräp i något allänt utrymme varken i trapphuset eller på vinden. Det innebär en brandrisk att ha skräp på […]