Praktiskt

Denna information är utgiven av styrelsen i bostadsrättsföreningen Madam Flod, Strindbergsgatan 44. Den vänder sig till enskilda medlemmar i föreningen och är tänkt att ge svar på de vanligaste frågorna.
Brf Madam Flod bildades 1998 och föreningen köpte huset i oktober 1999.

 

Äger jag min lägenhet?

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Som bostadsrättsinnehavare är du delägare i föreningen. Du har rätt att såsom medlem i föreningen och bostadsrättsinnehavare nyttja lägenheten vilket innebär att du t.ex. får göra vissa förändringar i lägenheten inom ramen för våra stadgar. Du äger bostadsrätten och har nyttjanderätt till lägenheten så länge som du fullgör dina skyldigheter mot föreningen. Din lägenhet utgör en andel av en ekonomisk förening.

 

Styrelsen

På årsmötet väljs styrelsen för kommande år.

 

Vad behöver jag veta när jag skall överlåta/sälja min bostadsrätt?

Som innehavare av en bostadsrätt kan du när som helst sälja den.
Köp och försäljning av bostadsrätt skall göras skriftligen. För att ett köp skall vara giltigt krävs att handlingen anger försäljningspriset, vilken lägenhet köpet avser och att de undertecknas av köpare och säljare. Du är även skyldig att lämna in en styrkt kopia av kontraktet till styrelsen samtidigt som köparen gör en intresseansökan till föreningen som medlem. Beviljas inte köparen medlemskap i föreningen är köpet ogiltigt och går tillbaka. Observera att köparen inte får bo i lägenheten förrän medlemskapet är klart.
Kom ihåg att det krävs en tillägg i hemförsäkringen vid köp av bostadsrätt.

 

Att hyra ut i andra hand

Föreningens ändamål är att upplåta bostäder till sina medlemmar. Vi är beroende av att alla medlemmar bor i huset och medverkar i föreningsarbetet. Därför är bostadsrättsföreningen restriktiv med att godkänna andrahandsuthyrning i annat än i när man har laglig rätt till detta.

Skulle styrelsen inte ge dig rätt att hyra ut i andra hand kan du vända dig till hyresnämnden för prövning.

Allmänt gäller att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand. Styrelsen har dock rätt att i vissa fall medge andrahandsuthyrning t.ex. om du skall:

  • Arbeta kortare tid på annan ort
  • Studera
  • Göra militärtjänst
  • Vara samboende under en prövoperiod (6 mån)
  • Lägenheten är svårsåld

När du begär att få hyra ut i andra hand skall du uppge de skäl du har till uthyrningen. Du ska också uppge vem du skall hyra ut lägenheten till samt under vilken tid. Du måste lämna din nya tillfälliga adress till styrelsen. Det är du som medlem som är skyldig att betala månadsavgift och ansvarar för att hyresgästen sköter sig.

Om du hyr ut din lägenhet så är det dig styrelsen har kontakt med, inte din hyresgäst. Styrelsen har inte ansvar över er överenskommelse.

Korttidsuthyrning

Enligt föreningens stadgar skall alla andrahandsuthyrningar godkännas av styrelsen – oavsett längd på uthyrningen.

Avgift vid andrahandsuthyrning

Brf Madam Flod har sedan 2018 (via ordinarie stämma samt extrastämma) uppdaterat stadgarna för föreningen. Denna uppdatering innebär att föreningen tar ut en avgift i samband med andrahandsuthyrning. Avgiften är maximalt ett prisbasbelopp per år.

Ladda ner avtalsmall angående andrahandsuthyrning.
Ansökan om andrahand skall mailas styrelsen via info@brfmadamflod.se

 

Stadgar:

Här kan du ladda ner våra stadgar

 

Vem ansvarar för reparationer och underhåll?

Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparation och underhåll av din lägenhet. Föreningen svarar t.ex. för rörstammar, trapphus, källare och vind, liksom fasader, yttertak och trädgård. Du svarar för inredning, kökssnickeri, spis, kyl och frys mm.

Vi har en fastighetsskötare som kommer varje vecka (onsdagar). Han ser över framförallt trapphus (lampor, eventuella skador, element), värme och el, hiss samt sophantering. Om du behöver hjälp med något tänk på att först undersöka om någon i föreningen kan hjälpa till. Om möjligt försök att vänta med att få något åtgärdat till nästkommande onsdag.

Brandvarnare samt brandsläckare finns i trapphuset. Brandsläckare finns vid vindsuppgång samt vid portingången. För att underlätta vid eventuell brand ska alla lägenhetsinnehavare installera en brandvarnare i närheten av ytterdörren.

Underhåll av hissen kostar mycket per år. En enkel besparingsåtgärd är att stänga hissdörrarna försiktigt men ordentligt.

 

Tvättstugan

Vi har vår tvättstuga på vinden. Den har två tvättmaskiner, två torktumlare, ett torkskåp samt en mangel. Det är av stor vikt att vi är rädda om vår tvättutrustning då maskinerna kostar mycket i inköp. I tvättstugan gäller vissa regler.
Du som användare är skyldig att efter din tvättid:

  • Rengöra tvättmaskinerna från överblivet skölj- eller tvättmedel
  • Rengöra filter i torktumlare etc.
  • Torka bort utspillt skölj- eller tvättmedel från andra ytor.

Din tvättid anses förbrukad om du inte påbörjat tvätt inom 30min från bokad tid.
Lämna tvättstugan i det skick som du önskar finna den! 

Sophantering

Sophanteringen i huset sker via sopnedkast som går till en sopkarusell. Det finns ett grovsoprum som är öppet 2 gånger om året i samband med vår och höststädning.

Det är inte tillåtet att ställa skräp i något allänt utrymme varken i trapphuset eller på vinden. Det innebär en brandrisk att ha skräp på vinden. Skräp som lämnas i trapphuset innebär att föreningen måste begära extra hämtning vilket bekostas av alla som bor i föreningen.

Ni som hyr ut i andra hand ansvarar för att er hyresgäst är informerad om och följer föreningens regler.

Återvinningsstationer finns i närheten – Skeppargatan/Östermalmsgatan och högst upp på Erik Dahlbergsgatan.

 

Takterrass

Utnyttja gärna vår trevliga takterrass, men glöm inte att stänga dörren när ni går.

 

Cykelförråd

I källaren finns ett förråd för cyklar. Detta är till för de som använder sina cyklar. Cykelrummet ska hållas låst.

 

El

I varje lägenhet finns ett elskåp. Om strömmen går, kontrollera automatsäkringarna i elskåpet. Om detta inte hjälper, kontrollera propparna som finns i lägenhetens elcentral som sitter i cykelrummet i källaren.

 

Energideklaration

Fastighetens energideklaration kan laddas ner här

 

Lägenhetsnummer

Ditt lägenhetsnummer hittar du i trappuppgången ovanför din ytterdörr.

 

Kopiering av nycklar

För kopiering av nycklar skickas ett mail till styrelsen med information om namn samt lägenhetsnummer. Styrelsen kontaktar därefter Karla Lås för beställning. Utlämning av nyckel samt betalning sker direkt till Karla Lås.

 

Föreningens hyresgäster

Vi har 4 lokaler i huset som hyrs ut till företag. 3 av dessa ligger mot gatan och 1 i källaren med fönster mot gården.

 

Vår gemensamma innergård

Vi lägger stor vikt vid att vi ska ha en trevlig och vacker innergård med grönskande växter och ytor för umgänge. För att den ska bevaras och utnyttjas på bästa sätt har dessa trivselregler skapats.

 

Övrigt

Styrelsen vill gärna ha en god kommunikation men de boende. Har du idéer eller synpunkter tar vi gärna emot dessa! Vi hoppas att alla nya och gamla boende trivs i vårt hus!