Nyheter

Föreningsstämma 2021

Onsdag den 26 maj kl.18.00 är det dags för Brf Madam Flods ordinarie föreningsstämma 2021. Mötet kommer att hållas på Hotel Clarion Tapto (Jungfrugatan 57), men det kommer även att finnas möjlighet att närvara digitalt via Google meet. För att försäkra oss om att vi håller avstånd vill vi att du anmäler dig genom att […]

Läs mer >>

Vattenläcka Östermalm (januari 2021)

På grund av en vattenläcka på Skeppargatan står vi för tillfället utan tillgång till vatten i huset. Följande information finns att hämta på Stockholm Vatten & Avfall: Händelse: Vattenläcka, reparation pågår. Plats: Skeppargatan 94, Stockholm Här kan du hämta vatten: Erik Dahlbergsgatan 23, Stockholm Förväntat klart: Under dagen (2021-01-22) Att tänka på när vattnet släpps på Låt vattnet rinna […]

Läs mer >>

Information om renovering Strindbergsgatan 44

Under sensommaren och hösten kommer vi genomföra en större renovering av fasad, fönster och tak mot Strindbergsgatan. Alltså lägenheter med lägenhetsnummer som slutas på 01, 02, 05 och 06.   Fasaden kommer putsas om och sprickor kommer åtgärdas Fönstren kommer renoveras (ytterbågarna tas bort och renoveras på verkstad för att bytas till ljud och isolerglas) […]

Läs mer >>

Föreningsstämma 2020

Onsdag den 17 juni kl.18.00 är det dags för Brf Madam Flods ordinarie föreningsstämma 2020. Mötet kommer att hållas på Hotel Clarion Tapto (Jungfrugatan 57), men det kommer även att finnas möjlighet att närvara digitalt via Google meet. Med tanke på rådande omständigheter vill vi att du anmäler dig genom att skicka ett mail till […]

Läs mer >>

Detta händer i huset (februari 2020)

Vi fortsätter avtalet med Comhem. Den enkäten som suttit i hissen och entrén visar att ganska många fortsatt kollar på vanlig TV så vi kommer fortsatt ha avtal med Comhem. Styrelsen håller på att utvärdera offerter kopplat till fasadrenovering (inklusive renovering av fönster) mot Strindbergsgatan. Mer information om detta kommer presenteras på årsstämman i maj. […]

Läs mer >>

Detta händer i huset (september 2019)

Föreningen har genomfört en OVK ( Obligatorisk ventilationskontroll ) som godkändes i maj 2019. Just nu tar föreningen tar in offerter (med hjälp av teknisk konsult) för renovering av fasad, fönster och tak mot Strindbergsgatan. Renoveringen planeras ske 2020. Föreningen genomför en undersökning angående TV-användning i huset. Mer information finns på på anslagstavlan i entrén. […]

Läs mer >>

Städdag 8 oktober 2019

Tisdagen den 8 oktober är det dags för städning av innegård och vind. Ni som har privata ägodelar i det gemensamma vindsområdet ombes avlägsna dessa inför städningen. Vi ses i porten kl.18.30 – Varmt välkomna!

Läs mer >>

Föreningsstämma 2019

Onsdag den 22 maj kl.18.30 är det dags för Brf Madam Flods ordinarie föreningsstämma 2019. Vi möts på Hotel Clarion Tapto (Jungfrugatan 57), föreningen bjuder på fika. Kallelse Årsredovisning Inkomna motioner Information om dagordning har även lämnats till respektive lägenhetsinnehavare, samt i hissen och entrén.   Varmt välkomna!

Läs mer >>

Cykelrensning

En gemensam cykelrensning för kvarteret Paraden är inplanerad tisdag den 14:e maj. Cykelskjul på gården samt cykelrum kommer då att rensas från cyklar som inte är uppmärkta med Cykelåtervinnings gula taggar. Dessa finns i en korg innanför gallergrinden.   Ytterligare information om detta finns att läsa på anslagstavlan i entrén samt i hissen.

Läs mer >>

Extra Föreningsstämma

Medlemmarna i Brf Madam Flod kallas härmed till extra föreningsstämma. Tid: Onsdag den 10 oktober 2018 kl 19.00 Plats: Klang Market Fältöversten Dagordning: 1. Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordföranden vid stämman 3. Anmälan om ordförandens val av sekreterare 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två personer […]

Läs mer >>