Information om renovering Strindbergsgatan 44

Under sensommaren och hösten kommer vi genomföra en större renovering av fasad, fönster och tak mot Strindbergsgatan. Alltså lägenheter med lägenhetsnummer som slutas på 01, 02, 05 och 06.

 

  • Fasaden kommer putsas om och sprickor kommer åtgärdas
  • Fönstren kommer renoveras (ytterbågarna tas bort och renoveras på verkstad för att bytas till ljud och isolerglas)
  • Skiffertaket kommer att renoveras (plattor tas loss och vid behov bytas, ny underlagspapp och underlag tätas). Plåttaket mot gården kommer målas.

 

Vi bor i en grönklassad fastighet. Detta innebär att den definieras som en kulturhistoriskt viktig byggnad. För renoveringen innebär det att vi måste ha samma färger, typ av puts och också behålla våra fönsterbågar (som dock renoveras och där glaset byts ut) samt att skiffertaket måste behållas.

 

Renovering kommer börja vecka 33 när ställningar börjas byggas och planeras ta cirka 14 veckor.  Utförlig tidsplan finns nedan (och tillgänglig per förfrågan via mail info@brfmadamflod.se).

 

Fönster mot Strindbergsgatan kommer sättas igen med skivor från utsidan. Detta innebär att våra hantverkare kommer behöva komma in i samtliga lägenheter med fönster mot Strindbergsgatan. Ställningen kommer ha lås, hinder mot att kunna klättra upp och egen hiss för transport av byggnadsmaterial.

 

Vi återkommer med exakt tidpunkt för när och hur länge respektive boende skall lämna nycklar/ ge tillgång till lägenheten. Observera att vite utgår för de som ej lämnar tillträde på angivet datum (motsvarande kostnad för försening/ återbesök).

 

Vänligen/Styrelsen