Uthyrning av bostadsrätt

Att hyra ut i andra hand

Föreningens ändamål är att upplåta bostäder till sina medlemmar. Vi är beroende av att alla medlemmar bor i huset och medverkar i föreningsarbetet. Därför är bostadsrättsföreningen restriktiv med att godkänna andrahandsuthyrning i annat än i när man har laglig rätt till detta.

Skulle styrelsen inte ge dig rätt att hyra ut i andra hand kan du vända dig till hyresnämnden för prövning.

Allmänt gäller att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand. Styrelsen har dock rätt att i vissa fall medge andrahandsuthyrning t.ex. om du skall:

  • Arbeta kortare tid på annan ort
  • Studera
  • Göra militärtjänst
  • Vara samboende under en prövoperiod (6 mån)
  • Lägenheten är svårsåld

När du begär att få hyra ut i andra hand skall du uppge de skäl du har till uthyrningen. Du ska också uppge vem du skall hyra ut lägenheten till samt under vilken tid. Du måste lämna din nya tillfälliga adress till styrelsen. Det är du som medlem som är skyldig att betala månadsavgift och ansvarar för att hyresgästen sköter sig.

Om du hyr ut din lägenhet så är det dig styrelsen har kontakt med, inte din hyresgäst. Styrelsen har inte ansvar över er överenskommelse.

Korttidsuthyrning

Enligt föreningens stadgar skall alla andrahandsuthyrningar godkännas av styrelsen – oavsett längd på uthyrningen.

Avgift vid andrahandsuthyrning

Brf Madam Flod har sedan 2018 (via ordinarie stämma samt extrastämma) uppdaterat stadgarna för föreningen. Denna uppdatering innebär att föreningen tar ut en avgift i samband med andrahandsuthyrning. Avgiften är maximalt ett prisbasbelopp per år.

Ladda ner avtalsmall angående andrahandsuthyrning.

Ansökan om andrahand skall mailas styrelsen via info@brfmadamflod.se