Extra Föreningsstämma

Medlemmarna i Brf Madam Flod kallas härmed till extra föreningsstämma. Tid: Onsdag den 10 oktober 2018 kl 19.00 Plats: Klang Market Fältöversten Dagordning: 1. Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordföranden vid stämman 3. Anmälan om ordförandens val av sekreterare 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två personer […]