Gårdsamverkan

Vår innegård sköts i samverkan med de andra fastighetsägarna genom ett servitutsavtal. Detta innebär bland annat att vi gemensamt delar ansvar för att det är fint på innergården samt kostnad för trädgårdsskötsel. I samband med gårdsmöte under våren beslutades om ett roterade system för kvarterets fastighetsägare att fungera som syssloman (d.v.s. ansvarig för gården en […]