Detta händer i huset (september 2019)

Föreningen har genomfört en OVK ( Obligatorisk ventilationskontroll ) som godkändes i maj 2019. Just nu tar föreningen tar in offerter (med hjälp av teknisk konsult) för renovering av fasad, fönster och tak mot Strindbergsgatan. Renoveringen planeras ske 2020. Föreningen genomför en undersökning angående TV-användning i huset. Mer information finns på på anslagstavlan i entrén. […]