Grovsoprum – öppettider

I samband med våra städdagar öppnar vi grovsoprummet i källaren. Städdagar anordnas två gånger om året, då går det bra att samla ihop annat skräp och passa på att slänga. Det är inte tillåtet att ställa skräp i något allänt utrymme varken i trapphuset eller på vinden. Det innebär en brandrisk att ha skräp på […]