Grovsoprum – öppettider

I samband med våra städdagar öppnar vi grovsoprummet i källaren. Städdagar anordnas två gånger om året, då går det bra att samla ihop annat skräp och passa på att slänga.

Det är inte tillåtet att ställa skräp i något allänt utrymme varken i trapphuset eller på vinden. Det innebär en brandrisk att ha skräp på vinden. Skräp som lämnas i trapphuset innebär att föreningen måste begära extra hämtning vilket bekostas av alla som bor i föreningen.

Ni som hyr ut i andra hand ansvarar för att er hyresgäst är informerad om och följer föreningens regler.

Återvinningsstationer finns i närheten – Skeppargatan/Östermalmsgatan och högst upp på Erik Dahlbergsgatan.