Gårdsamverkan

Vår innegård sköts i samverkan med de andra fastighetsägarna genom ett servitutsavtal. Detta innebär bland annat att vi gemensamt delar ansvar för att det är fint på innergården samt kostnad för trädgårdsskötsel.

I samband med gårdsmöte under våren beslutades om ett roterade system för kvarterets fastighetsägare att fungera som syssloman (d.v.s. ansvarig för gården en viss period) vilket innebär ett sysslomannaansvar vart elfte år.

Vidare beslutades att installera ett lås till grinden mot Skeppargatan. Bakgrunden är att det är mycket personer som kommer in på gården som inte bor här, ökat antal cykelstölder etc. Låset kommer vara ett kodlås. Koden meddelas via lapp i brevlådan till alla boende.

Vänligen / Styrelsen