Detta händer i huset (september 2019)

  • Föreningen har genomfört en OVK ( Obligatorisk ventilationskontroll ) som godkändes i maj 2019.
  • Just nu tar föreningen tar in offerter (med hjälp av teknisk konsult) för renovering av fasad, fönster och tak mot Strindbergsgatan. Renoveringen planeras ske 2020.
  • Föreningen genomför en undersökning angående TV-användning i huset. Mer information finns på på anslagstavlan i entrén.
  • Det pågår en dialog med övriga föreningar i kvarteret angående oljudet från en ventilation mot vår gemensamma gård och problemet förväntas åtgärdas inom kort.
  • Gårdsstädning för Brf Madam Flod blir den 8 oktober kl.18.30 (då öppnas också grovsoprummet) – varmt välkomna att delta!