Ta hand om din balkong

Balkong

Balkongerna i föreningen byggdes 2007. Om din balkong har rostat något så är detta lätt åtgärdat och ingen anledning till oro.

Den färg som använts är svart alkydlack för utomhusbruk.
Vi har hämtat lite information om hur ni går tillväga via www.dinbyggare.se


Måla på plåt och järn – Så här gör du

All målning är i första hand en ytbehandling som skyddar underlaget mot nedbrytning. När det gäller målning på plåt och järn är detta ytskydd en förutsättning för att undvika att hela konstruktioner eller detaljer rostar sönder. Det bildas rost på metall när denna kommer i kontakt med vatten och luft. Metallen går så att säga i lösning. När du målar plåt och järn på rätt sätt fördröjs alltså denna kemiska reaktion.

Färgskikt kan dock aldrig helt förhindra rostangrepp. Därför bör du undersöka den övermålade metallen då och då. Det förstatecknet på att färgskiktet inte längre skyddar mot rostangrepp, är när ytskiktet ”reser sig” i mindre eller större bubblor. När rosten tydligt ”blöder” igenom är det hög tid att underhållsmåla.

Det finns många rostskyddande produkter på marknaden vilka skyddar på olika sätt. Dessa färgtyper, som också är den vanligaste för amatören, innehåller ämnen som gör metallytan inaktiv mot den kemiska processen. Eftersom många färger inom denna grupp innehåller hälsovådliga medel försöker färgfabrikanterna få fram andra mera miljövänliga, men lika effektiva beståndsdelar.

För att få ett lyckat resultat med målning på plåt och järn, ska all rost skrapas och stålborstas noga och fett, smuts och salttvättas bort. Då har grundfärgen goda förutsättningar att verka och ytskiktet förblir fräscht längre.

 
Det här behöver du när du ska måla på plåt och järn:

Verktyg:
Skyddshandskar och ev annan skyddsutrustning (1) hårdmetallskrapa, t ex trekantsskrapa (2) Stålborste (3) Slipmaskin med sliprondell (4) Borste (5) Penslar i flera storlekar (6) Hink (7) Svamp (8)

Material:
Ammoniaklösning eller målarsoda, Rostskyddsfärg, Mellanfärg, ev Täckfärg, t ex lackfärg eller annan alkydfärg, Våtslip papper, Slipduk, Lacknafta, Trasor.

När du målar på plåt och järn ska underlaget vara väl rengjort och färgskikten jämna och inte för tunna. Då får du en målningsyta som effektivt hindrar fukt, syre och föroreningar från att starta korrosion.

 
Bättringsmåla på järn

1.Bättringsmåla när du upptäcker att rosten fått fäste i metallen. Nya angrepp börjar som bubblor i färgskiktet.
Balkong1
2.Skrapa loss färgen på och runt angreppet. Skrapa tills färgkanterna är fasta och metallen ren.
Balkong2
3.Stålborsta området och bearbeta därefter med slipduk ner till ren metall. Borsta bort slipdammet.
Balkong3
4.Grundmåla med rostskyddsfärg och täckmåla sedan med samma färgtyp och kulör som förut med lämplig pensel.
Balkong4

 

Varning!

Många färger med rostskyddande verkan innehåller hälsovådliga medel. Läs därför alltid instruktionerna på färgburken – innan du börjar måla. Skydda dig väl med gummihandskar, andningsmask eller på annat sätt som kan rekommenderas.