Detta händer i huset (februari 2020)

  • Vi fortsätter avtalet med Comhem. Den enkäten som suttit i hissen och entrén visar att ganska många fortsatt kollar på vanlig TV så vi kommer fortsatt ha avtal med Comhem.
  • Styrelsen håller på att utvärdera offerter kopplat till fasadrenovering (inklusive renovering av fönster) mot Strindbergsgatan. Mer information om detta kommer presenteras på årsstämman i maj.
  • Såsom tidigare meddelat har vi sedan i somras en godkänd OVK. Anledningen till att det tog lång tid var i första hand att många ej lämnade tillträde till lägenheterna för inspektion och sen inte för åtgärder. I samband med renovering av fasad uppmanar styrelsen alla att ge tillträde alternativt vara hemma för att kunna genomföra renoveringen på ett smidigt sätt.
  • Ny energideklaration är på gång.