Markis och balkongskydd

För att behålla ett enhetligt utseende i huset har styrelsen beslutat om vissa riktlinjer vad gäller markiser och balkongskydd mot innergården:

- Markiser får endast sättas upp på våningsplan 5.
- Färgen ska matcha befintlig markis på plan 5 (Granit Melerad från Skånska Byggvaror)
- Färg på balkongskydd ska matcha färg på markiser, dvs. ljust grå färg (referensfärg: Granit Melerad från Skånska Byggvaror).