Info från ordinarie föreningsstämma 8 maj

Den 8 maj hade vi årstämma i föreningen. Totalt 8 lägenheter var representerade.
Vi gick igenom årsredovisning, som snart också kommer finnas på hemsidan, samt det som skett i fastigheten under året.

I samband med stämman så föreslog även styrelsen en uppdatering av och tillägg till våra stadgar (läs mer). För att ändra dessa krävs två beslut av stämman varför vi kommer kalla till extra stämma.

Bland övriga frågor som kom upp var bland annat andrahandsuthyrning, som i de flesta fall verkar fungera bra och i enstaka fall mindre bra. Vi i styrelsen vill påminna om att alla uthyrningar kräver tillstånd från styrelsen.
/Styrelsen